พระเก่า"25พุทธศตวรรษ" เพื่อห้องแสดงพิพิธภัณฑ์ฯ

บน-เนื้อชิน
ล่าง-เนื้อดิน

พิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนาที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งสร้างมานานปัจจุบันได้ทรุดโทรมไปตามสภาพ คณะกรรม การพุทธมณฑล จึงมอบให้ พระราชพิพัฒน์โกศล (หลวงพ่อเณร) วัดศรีสุดาราม เป็นประ ธานจัดหาทุนซ่อมแซม โดยมอบ "พระ 25 พุทธศตวรรษ" ซึ่งเป็นพระที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเททองกดพิมพ์เป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2500 พระเครื่องดังกล่าวมีอายุ 53 ปีแล้ว เพื่อให้ผู้ทำบุญซ่อมแซมสำเร็จด้วยดี

ต่อมาปี 2553 เป็นการหาทุนเพื่อจัดห้องแสดงในพิพิธภัณฑ์ ดังนั้นทางพุทธมณฑลจึงมอบให้ พระราชพิพัฒน์โกศล ดำเนินการต่อ และมีประธานจัดงานฝ่ายฆราวาสคือ "นายเกษม เกษมปัญญา" อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โดยจัดงานวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ในระหว่างวันที่ 23-27 ก.ค.2553 ณ อาคารใหม่สวน อัมพร พระราชวังดุสิต เวลา 08.00-18.00 น. ให้ประชาชนไปทำบุญกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญจากวัดชิ่งชาน อำเภอหลินถง มณฑลส่านซี (ซีอาน) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน นมัสการขอพรพระรูปหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 18 พระองค์ ทำบุญถวายเทียนพรรษา (หลอดไฟ) ถวายผ้าอาบน้ำฝน เวียนเทียน เป็นพุทธบูชาตลอดทั้งวัน และมอบพระ 25 พุทธศตวรรษให้ผู้ร่วมทำบุญเหมือนเคย ซึ่งกิจกรรมของพระ 25 พุทธศตวรรษ จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว เพราะพระ 25 พุทธศตวรรษ คงจะหมดในครั้งนี้พระราชพิพัฒน์โกศล กล่าวว่า ในโอกาสที่พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมาครบ 2,500 ปี ชาวไทยจึงได้ร่วมกันสร้างพุทธมณฑล เพื่อเป็นพุทธา นุสรณียสถานถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อให้ครบวัตถุประสงค์แห่งการเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าพระพุทธ ศาสนา จึงได้มีโครงการจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งได้เสร็จสมบูรณ์ แต่ก็ได้ทรุดโทรมลงไปบ้าง และยังขาดห้องจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร นี่เองจึงเป็นที่มาของงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษาการจัดสร้างพุทธมณฑลเมื่อครั้งปีพุทธศักราช 2,500 นั้น ส่วนหนึ่งนั้นได้นำเงินจากการให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญบูชา "พระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ" ที่ได้จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2497 มีด้วยกัน 3 ชนิด คือ พระเนื้อดินผสมเกสร, พระเนื้อชิน และพระเนื้อทองคำ รวม 4,845,000 ล้านองค์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเททอง และทรงกดพิมพ์เป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2500 ณ พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม ทั้งยังได้มีพิธีพุทธาภิเษกถึง 2 ครั้ง จากพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศถึง 108 รูป 

จากนั้น 2-3 ปีให้หลังโรงกษาปณ์จึงออกเหรียญรูปเสมา เนื้อนิกเกิล และใช้แม่พิมพ์เดียวกับที่ได้จัดทำพระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ เพื่อนำเงินจากการบูชามาสมทบทุนจัดสร้างพุทธมณฑล ผ่านมากว่า 50 ปี ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เปิดให้มีการบูชาพระเครื่องฉลอง 25 พุทธศตวรรษ พระเครื่องประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อระดมทุนสร้างห้องจัดแสดง และซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา ให้สมดั่งเจตนารมณ์ของการเป็นศูนย์การด้านพระพุทธศาสนาแห่งพุทธมณฑลสถานนั่น เอง

การจัดสร้างห้องจัดแสดง และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนาที่พุทธมณฑลนั้น มุ่งประสงค์ให้พุทธมณฑลนั้นเป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ได้เป็นสถานที่แสดงพระพุทธรูป ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และคัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนา

ที่มา วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7180 ข่าวสดรายวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความทั้งหมด